La nostra escola

L’Agrupació artístico-musical de Bellreguard disposa d’escola de música oficial reconeguda per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.La nostra escola està íntegrament composta per docents titulats que ofereixen als seus alumnes el grau elemental, classes de música, llenguatge musical e instrument, així com la preparació acadèmica per a proves d’accés a grau professional al conservatori de música.
Classes de música, iniciació, instrument i llenguatge musical
classes de música

Projecte educatiu del centre

Amb aquest PEC pretenem marcar i coordinar les línies d’actuació en el nostre centre. Per a l’elaboració d’aquest document ha segut necessàri la posada en comú d’opinions, idees i experiències, per tal d’adequar el nostre projecte a la realitat de l’escola de música.

Oferta formativa

Jardí musical i iniciació musical

Es tracta d’una activitat dirigida a xiquets i xiquetes entre els 5 i els 7 anys d’edad. El seu objectiu principal és apropar a l’alumne al fet musical per mitjà del treball vocal, rítmic i auditiu, basat en cançons didàctiques, moviment corporal i práctica instrumental de xicoteta percussió. Es disposa d’instrumental específic per a alumnes d’aquestes edats.

Llenguatge musical

A partir de 8 anys, l’alumnat adquireix el coneixement i la comprensió dels elements bàsics constitutius de la música fonamentalment a través de l’audició, la veu, la lecura i el ritme.

Especialitats instrumentals

La práctica instrumental busca una formación musical que permeta el gaudir del coneixement musical, amb l’adquisició de les destreses i capacitats expressives necessàries per a la práctica interpretativa individual i en grup. Les classes d’instrument són impartides de forma individualitzada per professors titulats en cadascuna de les especialitats següents:

Vent fusta: flauta, oboè, fagot, clarinet I saxofon

Vent metal: trompeta, trombó, trompa, tuba, bombardí i fiscorn

Percussió

Dolçaina

Piano

Adults

Aula d’adults per a tots aquells I aquelles que pensen que mai és tard. Hi haurà un horari especialmente pensat per als adults.

Quotes mensuals (Amb subvenció)

Jardí Musical

20
 •  

Lenguage musical

27
 •  

Adults

27
 •  

Instrument 30"

26
 • Si sols va a instrument 30€
 • Si no participa en les activitats de l'Escola, Banda Jove o Banda Gran 60€

Instrument 45"

32
 • Si sols va a instrument 34€
 • Si no participa en les activitats de l'Escola, Banda Jove o Banda Gran 65€

Instrument 60"

37
 • Si sols va a instrument 39€
 • Si no participa en les activitats de l'Escola, Banda Jove o Banda Gran 70€

Piano 30"

35
 • Si sols va a instrument 45€

Piano 45"

40
 • Si sols va a instrument 50€

Piano 60"

45
 • Si sols va a instrument 55€

En els ensenyaments elementals de l’Escola de Música és obligatori estar matriculat de llenguatge musical i instrument.

Els/les alumnes d’instrument que no participen en les activitats de l’Escola de Música, Banda Jove o Banda Gran, pagaran la quota íntegra (sense subvenció).

QUOTA SOCIAL: 25€ (anual)

El fet de matricular-se implica fer-se soci de l’agrupació, en el cas dels menors d’edat ho serà el tutor o titular del compte bancari. Si algú no vol formar part de la societat cal que ho manifeste.

Els que no són socis, o manifesten no voler ser-ho, pagaran 40€ en concepte de matrícula.

Coneix al

Nostre Professorat

classes de música

Eugeni Llopis Román

Llenguatge musical i trompeta

classes de música

Vicent Tobar Pastor

Clarinet

classes de música

Pau Pericàs Herrera

Trombó

classes de música

Jose Pons Albuixech

Saxòfon

classes de música

jorge Buenrostro Tur

Oboè

classes de música

Noèlia Donet González

Jardí musical, iniciació coral infantil, flauta

classes de música

Javier Torres Miñana

Clarinet

classes de música

Sergio Puig Pérez

Piano

classes de música

Enrique Jerónimo Seddom

Percussió

classes de música

Miquel Castellà Viciano

Tuba